Շտատիվներ ներարկումների համար, կանգնակներ կաթիլայինի համար