УАЛП Համակիրառելի Գլանաձև Բարձիկ Բարրի խանութ-սրահում

УАЛП Համակիրառելի Գլանաձև Բարձիկ Բարրի խանութ-սրահում
4 տարի առաջ

Ակտիվ գործունեության շնորհիվ բարձիկը մի քանի անգամ ավելի արագ է ցուցաբերում թերապևտիկ ազդեցություն, քան ոչ շարժական մերսող սարքերը: Ասեղների միջև նվազագույն հեռավորությունը՝ ընդամենը 3,5 մմ, ապահովում է բավականին մեղմ ազդեցություն, ինչի շնորհիվ հնարավոր է դառնում օգտագործել սարքը գլխի բոլոր հատվածների, դեմքի և մարմնի համար: Սարքը նախատեսված է ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ փոքրերի և բարձր զգայունությամբ մաշկ ունեցողների համար:

Բարձիկի ասեղները պատրաստված են օրգանիզմի համար օգտակար մետաղների խարնուրդից: Դրանք են երկաթը, պղինձը, նիկելը, ցինկը և արծաթը: Սարքի օգտագործման ընթացքում մաշկի և ասեղիկների միջև իմպուլսային գալվանական ներգործություն է առաջանում, ինչը մերսող-հագստացնող ազդեցությունից զատ ապահովում է նաև ֆիզիոթերապևտիկ ադեցություն: Սարքի ասեղիկների միջև հեռավորությունը 3,5 մմ է, բարձիկի լայնությունը՝ 72 մմ, տրամագիծը՝ 51 մմ, իսկ ասեղների քանակը՝ 496 հատ: