«Բարրի» կազմակերպությունը որակավորվել է որպես հաշմանդամի սայլակ և լսողական սարք տրամադրող ընկերություն

«Բարրի» կազմակերպությունը որակավորվել է որպես հաշմանդամի սայլակ և լսողական սարք տրամադրող ընկերություն
3 տարի առաջ

Դեռևս հոկտեմբեր ամսվա կեսին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը սկսել էր պետական հավաստագրերի հիման վրա լսողական սարք և հաշմանդամի սայլակտրամադրող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի  որակավորման գործընթացը: Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ «Բարրի» կազմակերպությունը որակավորվել է որպես հաշմանդամի սայլակ և լսողական սարք տրամադրող ընկերություն` համաձայն Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության հրամանի: Այսպիսով, այն անձինք, ում տրամադրվել է պետական հավաստագիր կարող են ստանալ սայլակ կամ լսողական սարք «Բարրի» խանութ-սրահից: