Զեղչ՝ մեխանիկական տոնոմետրերի վրա

Զեղչ՝ մեխանիկական տոնոմետրերի վրա
ከ5 አመት በፊት

Զարկերակային ճնշման մեխանիկական չափիչները որոշում են զարկերակային ճնշման մակարդակը Կորոտկովի ավանդական մեթոդով: Օդի ներմղումը և դուրս հանումը կատարվում է ձեռքով, տանձիկի օգնությամբ:

Մեխանիկական տոնոմետրի ստանդարտ կոմպլեկտի մեջ մտնում են` մանժետը, տանձիկը՝ մանժետի մեջ օդը ներմղելու համար, ճնշման չափման սանդղակը և ֆոնենդոսկոպը: