Barry-ից գնի՛ր հիմա, Idram Rocket line-ով վճարի՛ր հետո

Եթե անհրաժեշտ պարագաներ կան որոնք պետք է գնեք Բարրիից, բայց գումար չունեք ու մտածում եք. «ինչպե՞ս ձեռք բերել ապրանքներ հիմա, բայց վճարել հետո», ուրեմն այս տեղեկությունը ձեզ համար է։

💰 Սիրելի՜ հաճախորդներ, այսուհետ Բարրիի ապրանքները ձեռք բերելու վճարման տարբերակներից մեկը կլինի idram.am-ի Rocket Line վարկատեսակը։

Գնե՛ք որքան ցանկանում եք և վճարե՛ք մաս-մաս՝ 1, 2, 3 կամ 6 ամսվա ընթացքում։