Ինչպես ստանալ պետական հավաստագիր

Ինչպես ստանալ պետական հավաստագիր
7 ամիս առաջ

Ինչպես ստանալ պետական հավաստագիր

 

Պետական հավաստագիր ստանալու համար շահառուն կամ նրա ներկայացուցիչը պետք է դիմի Միասնական սոցիալական ծառայության (ՄՍԾ-Նալբանդյան 13) կամ ՄՍԾ տարածքային գրասենյակ։

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Որպեսզի շահառուն ձեռք բերի հավաստագիր` աջակցող միջոցներ ստանալու համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

·         անձը հաստատող փաստաթուղթ

·         հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

·         ներկայացուցչի դիմելու դեպքում՝ շահառուի  կողմից գրավոր լիազորագիր և ներկայացուցչի անձը հաստատող փաստաթուղթ

 

ü  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեպքում, վերը նշված փաստաթղթերից բացի, անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև՝

·      բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)

·      վերականգնողական անհատական ծրագիր (ՎԱԾ) (տրվում է հաշմանդամություն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից)

 

ü  Լսողական սարք ստանալու դեպքում 30-64տ անձինք պետք է ներկայացնեն նաև տեղեկանք քիթ-կոկորդ-ականջաբանի կողմից` նրա ծանրալսողության և լսողական սարքի անհրաժեշտության մասին և աուդիոմետրիա։
65 և բարձր տարեկան անձինք չեն ներկայացնում ՎԱԾ և հաշմանդամության վկայական։

 

ü  Սոցիալապես անապահով անձանց դեպքում, վերը նշված փաստաթղթերից բացի, անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև՝

 

·         բժշկի կողմից տրված տեղեկանք աջակցող միջոցի անհրաժեշտության վերաբերյալ

·         անապահովության տեղեկանք։

 

 

Պետական հավաստագիր ստանալու համար կարող է դիմել նաև շահառուի ներկայացուցիչը, ով նշված փաստաթղթերին զուգահեռ պետք է ներկայացնի նաև իր անձը հաստատող փաստաթուղթը, հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական քարտ), շահառուի կողմից գրված լիազորագիրը, որը պետք չէ նոտարով հաստատել: