Մանրէասպան լուսարձակներ, իոնիզատորներ, կապույտ լամպեր